Πληρωμές εκπαιδευτών

Πληρωμές εκπαιδευτών

Το Εasystudy.gr είναι μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης που προσφέρεται σε εκπαιδευτικούς. Προσφέρει σύγχρονα εργαλεία για τη δημιουργία μαθημάτων και την παρακολούθησή τους στο διαδίκτυο.
Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα δωρεάν και χρεώνονται μόνο αν ένας μαθητής αγοράσει το φροντιστήριό τους.
Η προμήθεια της Easy study είναι 25% επί της τελικής τιμής του προϊόντος και χρεώνεται αυτόματα. Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στο πορτοφόλι του καθηγητή, το οποίο βρίσκεται μέσα στον πίνακα ελέγχου. Από εκεί μπορεί να δει το συνολικό ποσό των χρημάτων που έχει κερδίσει καθώς και να υποβάλει αίτημα για το ποσό που δικαιούται να του καταβληθεί είτε στο paypal είτε στον τραπεζικό του λογαριασμό.