Μαθήματα Γλώσσες προγραμματισμού

Δημοφιλή
Τάσεις

Όλα τα Μαθήματα Γλώσσες προγραμματισμού

Φίλτρο ανά κατηγορία

Φίλτρο ανά

Εκπαιδευτής

Γλώσσα

Κριτικές

Βρήκαμε 1 βέβαια διαθέσιμα για εσάς
Δείτε
Δωρεάν

C++ για αρχάριους – Μάθετε C++ σε 1 ώρα

2 Μαθήματα
1.4 ώρα
Όλα Τα Επίπεδα

Ως αρχάριος στον προγραμματισμό της C++, είναι απαραίτητο να έχετε …

Τι θα μάθετε
Εισαγωγή στο μάθημα
Εισαγωγή στη C++
Δημοφιλή IDEs
Το πρώτο σας πρόγραμμα C++
Μεταγλώττιση και εκτέλεση ενός προγράμματος C++
Αλλαγή του θέματος
Δομή του μαθήματος
Φύλλο εξαπάτησης
Ενότητα 1: Τα βασικά
Μεταβλητές
Σταθερές
Συμβάσεις ονοματοδοσίας
Μαθηματικές εκφράσεις
Σειρά των τελεστών
Εγγραφή εξόδου στην κονσόλα
Ανάγνωση από την κονσόλα
Εργασία με την Πρότυπη Βιβλιοθήκη
Εισαγωγή στους θεμελιώδεις τύπους δεδομένων
Ενότητα 2: Θεμελιώδεις τύποι δεδομένων
Αρχικοποίηση μεταβλητών
Εργασία με αριθμούς
Περιορισμός του
Δημιουργία τυχαίων αριθμών