Μάρκετινγκ Courses

Sorry, we can not find any courses for this search.

You may want to check Our Hot Courses:

Free

Ανάλυση δεδομένων με Python (Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn)

1 Lesson
4.4 hours
All Levels
What you'll learn
Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε όλη τη διαδικασία της Ανάλυσης Δεδομένων: ανάγνωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές (CSVs, SQL, Excel κ.λπ.), επεξεργασία τους με τη χρήση NumPy και Pandas, οπτικοποίηση τους με τη χρήση Matplotlib και Seaborn και καθαρισμός και επεξεργασία τους για τη δημιουργία αναφορών.
Επιπλέον, έχουμε συμπεριλάβει ένα εμπεριστατωμένο σεμινάριο για το Jupyter Notebook και μια γρήγορη αναφορά στην Python για να ανανεώσετε τις προγραμματιστικές σας δεξιότητες.
Free

C++ για αρχάριους – Μάθετε C++ σε 1 ώρα

2 Lessons
1.4 hour
All Levels
What you'll learn
Εισαγωγή στο μάθημα
Εισαγωγή στη C++
Δημοφιλή IDEs
Το πρώτο σας πρόγραμμα C++
Μεταγλώττιση και εκτέλεση ενός προγράμματος C++
Αλλαγή του θέματος
Δομή του μαθήματος
Φύλλο εξαπάτησης
Ενότητα 1: Τα βασικά
Μεταβλητές
Σταθερές
Συμβάσεις ονοματοδοσίας
Μαθηματικές εκφράσεις
Σειρά των τελεστών
Εγγραφή εξόδου στην κονσόλα
Ανάγνωση από την κονσόλα
Εργασία με την Πρότυπη Βιβλιοθήκη
Εισαγωγή στους θεμελιώδεις τύπους δεδομένων
Ενότητα 2: Θεμελιώδεις τύποι δεδομένων
Αρχικοποίηση μεταβλητών
Εργασία με αριθμούς
Περιορισμός του
Δημιουργία τυχαίων αριθμών
Free

Python για αρχάριους – Μάθετε Python σε 1 ώρα

2 Lessons
1 hour
All Levels
What you'll learn
Όλα τα αρχικά βασικά εργαλεία για να ξεκινήσετε την εκμάθηση της Python
Free

Microsoft Excel Tutorial για αρχάριους – Πλήρες μάθημα

1 Lesson
3.1 hours
All Levels
What you'll learn
•Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων
•Επεξεργασία Δεδομένων
•Μορφοποίηση Δεδομένων
•Τύποι & Συναρτήσεις
•Γραφήματα
•Εκτυπώσεις