Ανάπτυξη Courses

Most popular
Trending

All Ανάπτυξη Courses

We found 1 course available for you
See
Free

Ανάλυση δεδομένων με Python (Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn)

1 Lesson
4.4 hours
All Levels

Η Ανάλυση δεδομένων με Python είναι ένα ισχυρό εργαλείο για …

What you'll learn
Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε όλη τη διαδικασία της Ανάλυσης Δεδομένων: ανάγνωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές (CSVs, SQL, Excel κ.λπ.), επεξεργασία τους με τη χρήση NumPy και Pandas, οπτικοποίηση τους με τη χρήση Matplotlib και Seaborn και καθαρισμός και επεξεργασία τους για τη δημιουργία αναφορών.
Επιπλέον, έχουμε συμπεριλάβει ένα εμπεριστατωμένο σεμινάριο για το Jupyter Notebook και μια γρήγορη αναφορά στην Python για να ανανεώσετε τις προγραμματιστικές σας δεξιότητες.